فلز برنج اسلامی دانشگاه خبر دانشگاه

فلز برنج: اسلامی دانشگاه خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد / علی مطهری

نایب مدیر دوم مجلس شورای اسلامی گفت: برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد. اروپایی‌ها هوشیار باشند و فریب آمریکا را نخورند. 

برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد / علی مطهری

علی مطهری: برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر دوم مجلس شورای اسلامی گفت: برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد. اروپایی ها هوشیار باشند و فریب آمریکا را نخورند.

علی مطهری راجع به اقدام آمریکا در به نمایش گذاشتن موشک های شلیک شده است از سوی یمن به عربستان سعودی و انتصاب آن به کشور عزیزمان ایران و تلاش آمریکا جهت جلب کشورهای اروپایی در مخالفت با برجام افزود: کشور عزیزمان ایران از همان ابتدا اعلام کرد که برجام هیچ ارتباطی با پرسشها موشکی ندارد.

نایب مدیر دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور عزیزمان ایران هیچ تعهدی نسبت به توقف فعالیت موشکی خود ندارد و تمام تلاش هایی که آمریکایی ها در این راستا می کنند بی نتیجه است.

برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد / علی مطهری

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: البته باید منتظر بمانیم که حرف های آمریکا چه میزان بر روی اروپایی ها تاثیر می گذارد و آنان تا چه حد روی حرف هایی که در پایبندی به برجام داشته اند باقی می مانند.

ایرنا

نایب مدیر دوم مجلس شورای اسلامی گفت: برجام هیچ ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی کشور عزیزمان ایران ندارد. اروپایی‌ها هوشیار باشند و فریب آمریکا را نخورند. 

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | آمریکایی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz